BZA


Aktualności

BZA wygrywa w sądzie z Lukoilem
02.03.2017

Pragniemy poinformować, że po pięcioletnim sporze sądowym Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok zobowiązujący Amic Polska Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Lukoil Polska Sp. z o.o.) do oficjalnego przeproszenia spółki BZA S.A. za bezprawne naruszenie jej dóbr osobistych w kampanii promocyjnej własnej karty flotowej realizowanej przez Lukoil Polska Sp. z o.o. w 2012 roku.
Sądy obu instancji potwierdziły, iż Lukoil Polska Sp. z o.o. (obecnie Amic Polska Sp. z o.o.) używał bez pozwolenia (i wbrew licznym i oficjalnym protestom BZA S.A.) nazwy BZA S.A. na tle przekreślonej karty flotowej, której wygląd został zmanipulowany. Czynił to przy użyciu sugestywnych obrazów i narzędzi takich jak lupa, krzyżowe przekreślenia karty.  Materiały te pojawiły się w bardzo wielu miejscach - na stacjach benzynowych na dystrybutorach, witrynach świetlnych, plakatach, ulotkach, banerach, wydrukach z kasy fiskalnej oraz w Internecie. Kampania prowadzona była na wszystkich stacjach Lukoil przez okres kilku miesięcy, w dotkliwy sposób uderzając w wizerunek i pozycję spółki BZA S.A.
Zdaniem sądów działania Lukoil Polska Sp. z o.o. (obecnie Amic Polska Sp. z o.o.)  naruszyły dobre imię BZA S.A., podważając jej autorytet i wiarygodność jako osoby prawnej, narażając na utratę zaufania koniecznego do wykonywania działalności gospodarczej.
Forma i treść przedmiotowych przeprosin została szczegółowo określona przez wyrok sądu, najważniejsze fragmenty prezentujemy poniżej.

I. „Przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych” o treści:
Amic Polska sp. z o.o. (dawniej Lukoil Polska sp. z o.o.) wyraża ubolewanie oraz szczerze przeprasza BZA S.A. za to, że samowolnie i bezpodstawnie wykorzystał w kampanii promującej Lukoil Fleet Card, nazwę spółki BZA S.A. w sposób podważający jej dobry wizerunek i godzący w zaufanie do spółki akcyjnej BZA. Przeprosiny niniejsze zostały zamieszczone w wyniku przegranego procesu sądowego”, w sposób widoczny, przez okres 60 dni na wszystkich stacjach Lukoil;
- na każdym dystrybutorze paliwa  (w ramce o formacie 30 cm na 21 cm, wytłuszczoną czarną trzcinką Arial rozmiar 30 na białym tle),
- w budynku stacji benzynowej na drzwiach wejściowych (w ramce o formacie 42 cm na 30 cm, wytłuszczoną czarną czcionką Arial rozmiar 40 na białym tle)
- przy każdej kasie (w ramce o formacie 30 cm na 21 cm wytłuszczoną czarną czcionką Arial rozmiar 30 na białym tle),

II. „….. zobowiązuje Amic Polska sp. z o.o. (dawniej Lukoil Polska sp. z o.o.) do przeproszenia  BZA S.A. w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, poprzez umieszczenie oświadczenia zatytułowanego „Przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych” o treści „Lukoil Polska sp. z o.o. wyraża ubolewanie oraz szczerze przeprasza BZA S.A. za to, że samowolnie i bezpodstawnie wykorzystał w kampanii promującej Lukoil Fleet Card, nazwę spółki BZA S.A. w sposób podważający jej dobry wizerunek i godzący w zaufanie do spółki akcyjnej BZA. Przeprosiny niniejsze zostały zamieszczone w wyniku przegranego procesu sądowego, a na głównej stronie internetowej  Lukoil Polska sp. z o.o. (tj. www.lukoil.pl) przez okres 60 dni, w sposób widoczny (w ramce wytłuszczoną czarną czcionką Arial, na białym tle),”

Pomimo uzyskanego prawomocnego wyroku, Amic Polska sp. z o.o. (dawniej Lukoil Polska sp. z o.o.) publikuje przedmiotowe oświadczenia w opinii BZA S.A. w sposób nie w pełni widoczny, do czego była zobowiązana wyrokiem polskiego Sądu.

Pełna treść prawomocnego wyroku sądu oraz dodatkowe materiały związane z tym tematem będą udostępniane na indywidualną prośbę.

Powrót