BZA Card - Uniwersalna karta flotowa


Oferta dla klientów biznesowych

Dostępne są dwa rodzaje kart flotowych: przedpłacone oraz kredytowe.

O karty przedpłacone może wnioskować każdy podmiot, w tym również zagraniczny. Nie ma w tym przypadku żadnych dodatkowych warunków co do czasu trwania jego dotychczasowej działalności oraz wielkości zapotrzebowania na paliwo. Brak potrzeby weryfikacji zdolności kredytowej oraz ustanawiania zabezpieczeń skutkuje wcześniejszym niż w wariancie kredytowym wydaniem kart flotowych.

O karty kredytowe mogą ubiegać się podmioty, które istnieją co najmniej dwa lata oraz ich miesięczne zapotrzebowanie na paliwa wynosi nie mniej niż 500 litrów.
Ponadto wymagane są pozytywna decyzja z wywiadowni gospodarczej w zakresie przyznania limitu kredytowego oraz zabezpieczenia finansowe na poczet umowy kredytowej ustalane indywidualnie z Klientem. Po przesłaniu zgłoszenia zainteresowany tą formą współpracy otrzymuje do wypełnienia ankietę, na podstawie której podjęta zostanie decyzja kredytowa.

Karty flotowe wydawane są bezpłatnie. Klient nie ponosi również żadnych opłat za ich użytkowanie.

W ramach umowy wedle zapotrzebowania Klienta można korzystać z kart przypisanych do firmy, nazw użytkowników i numerów rejestracyjnych pojazdów.

Transakcje kartami przedpłaconymi fakturowane są raz w miesiącu, ostatniego jego dnia. Po ich wystawieniu na konto dla przedpłat Klienta przekazywana jest kwota uzyskanego przez niego rabatu.

Faktury kredytowe dla Klientów wystawiane są 2 razy w miesiącu. Termin płatności faktur ustalany jest indywidualnie z Klientem. Uzyskany rabat odnawia środki w ramach przynanego limitu kredytowego. 

MINIMUM FORMALNOŚCI

Co jest potrzebne do aktywacji usługi?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

2. Prześlij kopię dokumentów rejestrowych firmy

NIP
REGON
KRS (lub EDG)

Faksem na numer:
22 615 83 38
lub 22 615 87 27

E-mailem na adres:
zgloszenia@bza.com.pl

Pocztą na adres:
BZA S.A.
ul. Wał Miedzeszyński 552A
03-994 Warszawa