BZA

Sieć akceptacji karty paliwowo-usługowej BZA-ESSO Card

Stacje paliw Esso

Karty paliwowe akceptowane są na stacjach Esso w następujących krajach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania oraz Włochy. Ponadto Esso Express na terenie Belgii, Francji i Holandii.

Lokalizator stacji paliw Esso i Galp

Wykaz stacji Esso do pobrania (skompresowany plik xlsx)

Wybrane stacje paliw Galp

Wykaz stacji Galp do pobrania (plik xls)

Stacje paliw Shell

Karty paliwowe BZA-ESSO akceptują stacje Shell w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry oraz Wielka Brytania.

Lokalizator stacji paliw Shell

Opłaty drogowe i tunelowe

Płatność kartą w wyznaczonych punktach poboru myta na terenie Austrii (pojazdy do 3,5t), Czech (pojazdy do 3,5t), Niemiec, Słowacji (pojazdy do 3,5t), Szwajcarii oraz Węgier.

Płatność za pomocą OBU na terenie Austrii (pojazdy powyżej 3,5t), Belgii (pojazdy powyżej 3,5t - od 01.04.2016), Czech (pojazdy powyżej 3,5t), Niemiec (pojazdy od 7,5t) i Słowacji (pojazdy powyżej 3,5t).

Zakup Eurowiniety na kraje Beneluksu (z wyjątkiem Belgii), Danię oraz Szwecję.

Wykaz miejsc akceptujących BZA-ESSO Card (plik pdf)

Serwis naprawczy

Użytkownicy kart z ikoną klucza płaskiego mogą skontaktować się z infolinią Breakdown Service w celu wezwania pomocy w przypadku awarii pojazdu. Usługa obejmuje nastepujące kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Wykaz telefonów na infolinię Breakdown Service (plik pdf)