BZA Card - Rozliczanie opłat viaToll


Rozliczanie opłat viaTOLL

BZA oferuje kompleksową obsługę pobierania i rozliczania obowiązkowej opłaty drogowej w systemie viaTOLL.

Firma BZA S.A. jest jednym z podmiotów rozliczających opłaty drogowe w Polsce. System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 Listopada 2008 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. Wszystkie przychody z Systemu viaTOLL trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. Zostaną one przeznaczone na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz na modernizację istniejącej infrastruktury drogowej.

Kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, są zobowiązani do uiszczania opłaty za przejazd po autostradach płatnych, zgodnie z Ustawą o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Od 1 czerwca 2012 roku użytkownicy wspomnianych pojazdów mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą płacić za przejazd zarządzanym przez GDDKiA odcinkiem autostrady A2 Konin-Stryków oraz autostrady A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica w sposób manualny w przeznaczonych do tego miejscach poboru opłat, czy w sposób elektroniczny poprzez włączenie się do systemu viaTOLL. Dołączenie do systemu viaTOLL nie oznacza rezygnacji z możliwości dalszego manualnego uiszczania opłaty za przejazd.

Korzyści

Dzięki BZA możliwe jest rozliczenie elektronicznej opłaty drogowej viaTOLL na bardzo atrakcyjnych warunkach:

  • zbiorcze noty obciążeniowe z terminem płatności do 14 dni
  • krótki czas zawarcia umowy
  • możliwość szybkiego odbioru urządzeń viaBOX po rejestracji pojazdu w systemie
  • możliwość przekonfigurowania używanych urządzeń viaAUTO podczas wizyty w dedykowanych Punktach Obsługi Klienta

Rejestracja

W celu przystąpienia do systemu lub przejścia z formy przedpłaconej na odroczony termin płatności za pośrednictwem naszej firmy, należy podpisać stosowną umowę z BZA S.A. - podmiotem rozliczającym w systemie viaTOLL.

Wymagane będą następujące dokumenty:

  • dokumenty założycielskie firmy (NIP, REGON oraz KRS lub EWDG)
  • dowody rejestracyjne pojazdów
  • certyfikaty EURO (o ile zostały wystawione)
  • umowy leasingowe (jeśli dotyczą)
  • dowód osobisty osoby upoważnionej do zawarcia umowy.


Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie:

Infolinia: 801 529 272

lub mailowo: viatoll@bza.com.pl

Formularz zgłoszeniowy Wymagane dokumenty